NGO

Get Adobe Flash player

WRP I kadencji 2011–2013

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-02-27 22:26, mleciak

Image preview

Art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - dalej jako ustawa, przewiduje możliwość utworzenia na szczeblu samorządowym Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego. W maju 2010 roku z wnioskiem o utworzenie takiego gremium organizacje pozarządowe wystąpiły do Prezydenta m.st. Warszawy.

W dniu 7 października 2010 roku została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy Uchwała Nr XCII/2693/2010 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady.

Na podstawie tej uchwały Prezydent m.st. Warszawy utworzył zarządzeniem Nr 317/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, zmienionym zarządzeniem Nr 1760/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie – Warszawską Radę Pożytku, czyli WRP), w której skład wchodziło 20 osób:

 1. siedmiu przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy – wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 2. trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy – wskazanych Radę m.st. Warszawy,
 3. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych – wskazanych przez komisje dialogu społecznego i dzielnicowe komisje dialogu społecznego.

Praca w WRP ma charakter społeczny bez prawa do wynagrodzenia.

WRP działała na podstawie regulaminu działalności, który został przyjęty przez Warszawską Radę Pożytku na spotkaniu w dniu 14 marca 2012 roku.

Kadencja WRP na lata 2011–2013 zakończyła się w dniu 24 lutego 2013 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu działalności Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z każdego posiedzenia tego gremium sporządzany był protokół, który przed zamieszczeniem na stronie www.ngo.um.warszawa.pl zatwierdzany był przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego WRP.

Poniżej można zapoznać się ze sprawozdaniami ze spotkań WRP.

Pliki do pobrania - 2013 rok

 1. 1.
  Sprawozdanie z XXIV posiedzenia WRP w dniu 23 stycznia 2013 roku
  (plik: wrp_23_01_13.pdf, rozmiar pliku: 8306.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Sprawozdanie z XXIII posiedzenia WRP w dniu 9 stycznia 2013 roku
  (plik: wrp_09_01_13.pdf, rozmiar pliku: 1792.19 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - 2012 rok

 1. 1.
  Sprawozdanie z XXII posiedzenia WRP w dniu 5 grudnia 2012 roku
  (plik: wrp_05_12_12.pdf, rozmiar pliku: 9230.52 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Sprawozdanie z XXI posiedzenia WRP w dniu 14 listopada 2012 roku
  (plik: wrp_14_11_12.pdf, rozmiar pliku: 1684.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Sprawozdanie z XX posiedzenia WRP w dniu 24 października 2012 roku
  (plik: wrp_24_10_12.pdf, rozmiar pliku: 155.43 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z XIX posiedzenia WRP w dniu 10 października 2012 roku
  (plik: wrp_10_10_12.pdf, rozmiar pliku: 473.06 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie z XVIII posiedzenia WRP w dniu 5 września 2012 roku
  (plik: wrp_05_09_12.pdf, rozmiar pliku: 108.94 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Sprawozdanie z XVII posiedzenia WRP w dniu 22 sierpnia 2012 roku
  (plik: wrp_28_08_12.pdf, rozmiar pliku: 97.95 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie z XVI posiedzenia WRP w dniu 11 lipca 2012 roku
  (plik: wrp_11_07_12.pdf, rozmiar pliku: 106.92 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Sprawozdanie z XV posiedzenia WRP w dniu 13 czerwca 2012 roku
  (plik: wrp_13_06_12.pdf, rozmiar pliku: 120.01 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Sprawozdanie z XIV posiedzenia WRP w dniu 23 maja 2012 roku
  (plik: wrp_23_05_12.pdf, rozmiar pliku: 69.97 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Sprawozdanie z XIII posiedzenia WRP w dniu 25 kwietnia 2012 roku
  (plik: wrp_25_04_12.pdf, rozmiar pliku: 765.87 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Sprawozdanie z XII posiedzenia WRP w dniu 14 marca 2012 roku
  (plik: wrp_14_03_12.pdf, rozmiar pliku: 97.91 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Sprawozdanie z XI posiedzenia WRP w dniu 15 lutego 2012 roku
  (plik: wrp_15_02_12.pdf, rozmiar pliku: 742.45 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Sprawozdanie z X posiedzenia WRP w dniu 25 stycznia 2012 roku
  (plik: wrp_25_01_12.pdf, rozmiar pliku: 1419.54 KB)
  Pobierz

Pliki do pobrania - 2011 rok

 1. 1.
  Sprawozdanie z IX posiedzenia WRP w dniu 7 grudnia 2011 roku
  (plik: wrp_07_12_11.pdf, rozmiar pliku: 775.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Sprawozdanie z VIII posiedzenia WRP w dniu 23 listopada 2011 roku
  (plik: wrp_23_11_11.pdf, rozmiar pliku: 289.8 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Sprawozdanie z VII posiedzenia WRP w dniu 19 października 2011 roku
  (plik: wrp_19_10_11.pdf, rozmiar pliku: 451.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Sprawozdanie z VI posiedzenia WRP w dniu 28 września 2011 roku
  (plik: wrp_28_09_11.pdf, rozmiar pliku: 251.66 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie z V posiedzenia WRP w dniu 14 września 2011 roku
  (plik: wrp_14_09_11.pdf, rozmiar pliku: 141.95 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Sprawozdanie z IV posiedzenia WRP w dniu 13 lipca 2011 roku
  (plik: wrp_13_07_11.pdf, rozmiar pliku: 283.23 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie z III posiedzenia WRP w dniu 8 czerwca 2011 roku
  (plik: wrp_08_06_11.pdf, rozmiar pliku: 617.45 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Sprawozdanie z II posiedzenia WRP w dniu 20 kwietnia 2011 roku
  (plik: wrp_20_04_11.pdf, rozmiar pliku: 84.44 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Sprawozdanie z I posiedzenia WRP w dniu 23 marca 2011 roku
  (plik: wrp_23_03_11.pdf, rozmiar pliku: 119.65 KB)
  Pobierz