NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 28 październik, 2021 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 31 marzec, 2021 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
piątek, 19 marzec, 2021 - 23:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
środa, 17 marzec, 2021 - 16:00
„Organizowanie całodobowego schronienia i wsparcia interwencyjnego dla osób o innej tożsamości psychoseksualnej w formie mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy - pilotaż "; Biuro Pomocy i Projektów Społecznych(2021-2023)
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 luty, 2021 - 12:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
poniedziałek, 15 luty, 2021 - 16:00
Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Czytaj dalej
poniedziałek, 1 luty, 2021 - 16:00
Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Czytaj dalej
czwartek, 28 styczeń, 2021 - 16:00
Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 28 styczeń, 2021 - 16:00
Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 27 styczeń, 2021 - 16:00
Różnorodna Warszawa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
piątek, 22 styczeń, 2021 - 16:00
Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 20 styczeń, 2021 - 16:00
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Zarząd Dzielnicy Wilanów
Czytaj dalej
środa, 20 styczeń, 2021 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów
Czytaj dalej
wtorek, 19 styczeń, 2021 - 16:00
Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
poniedziałek, 18 styczeń, 2021 - 16:00
Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Czytaj dalej