NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-14 14:11, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wilanów

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

środa, 20 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 stycznia 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Skalski, nr telefonu 22 44 34 991, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 411/V/2020 ZARZĄDU DZIELNICY WILANÓW z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: aktualna_sport_uchwala.docx, rozmiar pliku: 48.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 15.01 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 421/V/2020 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_powolanie_komisji_sport.docx, rozmiar pliku: 28.74 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-226_1.rtf, rozmiar pliku: 87.36 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-dzielnice-93-226_2.rtf, rozmiar pliku: 99.2 KB)
  Pobierz