NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-01-27 14:18, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 22 lutego, 2021 - 12:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 12.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Boguś, nr telefonu 22 443 40 48, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 427/2021 Zarządu Dzielnicy Wesoła z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_zarzadu_ii_ogloszenie_sport_szkolenie.docx, rozmiar pliku: 15.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenia konkursowe
  (plik: zalacznik_do_uchwaly_ogloszenie_sport_szkolenie_ii.docx, rozmiar pliku: 54.51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_ogloszenie_sport_szkolenie_ii.docx, rozmiar pliku: 37.23 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalacznik_nr_2_do_ogloszenie_sport_szkolenie_ii.docx, rozmiar pliku: 37.63 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalacznik_nr_3_do_ogloszenie_sport_szkolenie_ii.docx, rozmiar pliku: 16.47 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-221_1.rtf, rozmiar pliku: 56.9 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Protokół zbiorczy
  (plik: zal_11_protokol_zbiorczy_dostepny.docx, rozmiar pliku: 28.45 KB)
  Pobierz