NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-04-30 10:13, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Etap konkursu:

Ogłoszony

Termin składania ofert:

poniedziałek, 24 maja, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 24 maja 2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
 Marcin NOWOCIEŃ - pok. 1139, tel. 22 44-324-74
 Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
 Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88
w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):
 Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
 Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00