NGO

Get Adobe Flash player

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-18 15:31, ext.piotr.jesiotr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 15 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.04.2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Sylwia Chudek, Bożena Mazurkiewicz, nr telefonu 22 44 33 869, 22 44 33 868, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 101/458/2021 Zarządu Dzielnicy Rembertów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 101-458-2021.docx, rozmiar pliku: 54.74 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-215_1.rtf, rozmiar pliku: 66.09 KB)
  Pobierz