NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-04-01 13:48, ext.piotr.jesiotr

Realizacja adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczania negatywnych skutków społecznych

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 28 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczania negatywnych skutków społecznych wynikających z tych zjawisk”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28 kwietnia do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Aneta Markowska, nr telefonu 22 443 68 96 od poniedziałku do piątku w godz. 09:30-15:30 oraz p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94 od poniedziałku do piątku w godz. 09:30-15:30 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1305/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_programy.docx, rozmiar pliku: 30.15 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: wawer.docx, rozmiar pliku: 49.23 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1336/2021 Zarządu Dzielnicy Wawer z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_wawer_komisja.docx, rozmiar pliku: 23.38 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-217.rtf, rozmiar pliku: 78.56 KB)
  Pobierz