NGO

Get Adobe Flash player

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-11 14:54, ext.piotr.jesiotr

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

czwartek, 8 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Nazwa zadania konkursowego:
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.04.2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Cieślak, nr telefonu 22 443 80 27, Barbara Żewłakow,
nr telefonu 22 443 80 28, Anna Markiewicz, nr telefonu 22 443 81 57, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 4565/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 10 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 2021-03-10_uchwala_kolonie.docx, rozmiar pliku: 53.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 2021-04-13_wyniki-oceny-formalnej-93-211_5.rtf, rozmiar pliku: 72.72 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 4594/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: 2021-04-13_uchwala_komisja.docx, rozmiar pliku: 24.42 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-2021-dzielnice-93-211.rtf, rozmiar pliku: 20.75 KB)
  Pobierz