NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku;

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-16 15:33, ext.piotr.jesiotr

Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

środa, 28 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2021 roku”. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.04.2021 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Zyskowska, nr telefonu 22 44 38 707 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 1404/2021 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_konkursu_zgrupowania.docx, rozmiar pliku: 29.7 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: ogloszenie_konkursu_zgrupowania.docx, rozmiar pliku: 44.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 1459/2021 Zarządu Dzielnicy Targówek z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_powolanie_komisji.docx, rozmiar pliku: 24.8 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-224_4_zgrupowania.rtf, rozmiar pliku: 88.79 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_ocena_merytoryczna_zgrupowania.rtf, rozmiar pliku: 89.79 KB)
  Pobierz