NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-31 12:46, ext.piotr.jesiotr

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 23 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz.16:00 . 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Żaneta Romanowska-Trzpioła, nr telefonu 22 443 57 54, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30; Urszula Koperniak, nr telefonu 22 443 57 52, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5912/2021 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie_wola_wakacje_2021.docx, rozmiar pliku: 47.06 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej.rtf, rozmiar pliku: 73.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skm_c22721051116380.pdf, rozmiar pliku: 101.16 KB)
  Pobierz