NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-18 15:21, ext.piotr.jesiotr

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 19 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.04.2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Kamil Kikolski , nr telefonu 22 4439181, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5941/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 46.69 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 6171/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: powolanie_komisji.docx, rozmiar pliku: 28.34 KB)
  Pobierz