NGO

Get Adobe Flash player

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-18 14:59, ext.piotr.jesiotr

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 2 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 2 kwietnia 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Cichocka, nr telefonu 22 44 36 115 od poniedziałku
do piątku w godz. 09:00 – 15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 884/2021 Zarządu Dzielnicy Ursus z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: ogloszenie_-_ursus.docx, rozmiar pliku: 51.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 915/2021 Zarządu Dzielnicy Ursus z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_-_powolanie_komisji.docx, rozmiar pliku: 23.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-ursus.pdf, rozmiar pliku: 429.23 KB)
  Pobierz