NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-26 11:23, ext.piotr.jesiotr

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 21 grudnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 21.12.2020 roku (poniedziałek) do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu 22 443-90-11, od 26.11.2020 r. do 21.12.2020 r w godz. 8.00-16.00.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 875/20 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 3_uchwala_875_20_ogloszenie_konkursu_wom.docx, rozmiar pliku: 27.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 918/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę 875/20
  (plik: uchwala_zmieniajaca_918_20_wom.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 950/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_950-20_powolanie_komisji_konkursowej_2021.docx, rozmiar pliku: 17.73 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-konkurs_wom.rtf, rozmiar pliku: 52.36 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy_wom.pdf, rozmiar pliku: 60.57 KB)
  Pobierz