NGO

Get Adobe Flash player

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-26 11:19, ext.piotr.jesiotr

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 4 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 4.01.2021 roku (poniedziałek) do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu 22 443-90-11, od 26.11.2020 r. do 4.01.2021 r. w godz. 8.00-16.00.

Informacja uzupełniająca dotycząca ogłoszenia konkursowego uchwały nr 873/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych”. paragraf 2 ust. 5 Oferenci, którzy: 1. nie są podatnikami podatku VAT lub 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, przedstawiają w ofercie koszty brutto. Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto. W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 873/20 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: 1_uchwala_873_20_ogloszenie_konkursu_imprezy.docx, rozmiar pliku: 27.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała nr 950/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_950-20_powolanie_komisji_konkursowej_2021.docx, rozmiar pliku: 17.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-konkurs_imprezy.docx, rozmiar pliku: 16.18 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy_imprezy.pdf, rozmiar pliku: 103.14 KB)
  Pobierz