NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
piątek, 24 październik, 2014 - 16:00
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2014-2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 3 listopad, 2014 - 15:00
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2014-2015
Czytaj dalej
piątek, 14 listopad, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2014-2016 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
Czytaj dalej
poniedziałek, 17 listopad, 2014 - 16:00
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2014 – 2015
Czytaj dalej
poniedziałek, 8 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 r.
Czytaj dalej
wtorek, 9 grudzień, 2014 - 14:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2015 roku
Czytaj dalej
wtorek, 9 grudzień, 2014 - 15:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.
Czytaj dalej
środa, 10 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 10 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2015 roku
Czytaj dalej
środa, 10 grudzień, 2014 - 16:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej...
Czytaj dalej