NGO

Get Adobe Flash player

Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-31 09:08, ext.piotr.jesiotr

Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego (2021-2023)

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 23 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Rozwój gospodarczy

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster

4. Składanie ofert
1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają Oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Paulina Szczęsna, nr telefonu 22 443-02-32, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–16:00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-202.rtf, rozmiar pliku: 71.09 KB)
    Pobierz