NGO

Get Adobe Flash player

„Lato poza Miastem 2021”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-03-25 16:04, ext.piotr.jesiotr

„Lato poza Miastem 2021”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

poniedziałek, 19 kwietnia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Lato poza Miastem 2021” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 23, 22 443 35 44, 22 443 35 47, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: be-wyniki-oceny-formalnej-lato_poza_miastem_2021.pdf, rozmiar pliku: 460.21 KB)
    Pobierz