NGO

Get Adobe Flash player

Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-12-30 15:44, jholanowski

Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 22 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania: Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 16.00
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Wojdaszka, nr telefonu 22 44 30 273, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz Małgorzata Borys-Dziedzic, nr telefonu 22 44 31 438 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Lista ofert po ocenie formalnej
    (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218_2.rtf, rozmiar pliku: 18.34 KB)
    Pobierz