NGO

Get Adobe Flash player

Dziedzictwo kulturowe Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-30 14:30, ext.piotr.jesiotr

Dziedzictwo kulturowe Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 18 stycznia, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Dziedzictwo kulturowe Warszawy.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Stec, nr telefonu 224430346, Milena Marciniak-Bogacz, nr telefonu 224430334 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-dziedzictwo.rtf, rozmiar pliku: 239.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_po_komisji_dziedzictwo.docx, rozmiar pliku: 39.5 KB)
  Pobierz