NGO

Get Adobe Flash player

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy; otwarty konkurs ofert...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-11-30 13:27, ext.piotr.jesiotr

Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 1 lutego, 2021 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 1 lutego 2021 roku do godz. 16:00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Julita Chmurska , nr telefonu 22 44 33 684, jchmurska@um.warszawa.pl, od 10.12.2020 r. do 01.02.2021 r. w godz.10–14 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-204_1.rtf, rozmiar pliku: 111.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy-dzialania.rtf, rozmiar pliku: 108.44 KB)
  Pobierz