NGO

Get Adobe Flash player

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga - Północ

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: poniedziałek, 13 marzec, 2017 - 09:38, agasior

Image preview

Kolejne spotkanie Dzielnicowej Komisji

Urząd Dzielnicy Praga - Północ
ul. Kłopotowskiego 15
sala 210

 

Porządek spotkania:

 • budżet partycypacyjny w Dzielnicy Praga Północ

 

Przewodnicząca:
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
e-mail: dkdspragapn@gmail.com
Prezydium Dzielnicowej Komisji:
Krzysztof Michalski - członek Prezydium, Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców "Michałów"
Dariusz Grajda - członek Prezydium, Uczniowski Klub Sportowy
"Błyskawica"
Emilia Grabowska - członkini Prezydium, Stowarzyszenie Q Zmianom
Agnieszka Tobota - członek Prezydium, Fundacja ART

Skład Komisji:

- Armia Zbawienia Warszawa Praga Północ

- Fundacja ART

- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

- Fundacja Zakochana Warszawa

- FUNDACJA ZMIANA

- GPAS - Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ

- Karan

- Mierz Wysoko

- Polskie Towarzystwo Psychologiczne (WOT)

- Psm Michałów

- Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

- Stowarzyszenie dla Rodzin

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

- Stowarzyszenie Porozumienie Dla Pragi

- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie

- Towarzystwo Przyjaciół Pragi

- UKS Błyskawica Warszawa

- Związek Stowarzyszeń Praskich

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wchodząca w skład Dzielnicowej Komisji:

Przedstawicielem Urzędu Dzielnicy wchodzącym w skład DKDS jest:

Anna Wrochna, Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicyawrochna@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Plan pracy DKDS 2018
  (plik: plan_pracy_dkds_na_2018_r.docx, rozmiar pliku: 13.92 KB)
  Pobierz

Wydarzenia dla Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga - Północ

 1. 1.
  Zobacz poniedziałek, 11 marzec, 2013 - 13:56

Dokumenty

 1. 1.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Praga - Północ za 2018 rok
 2. 2.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Praga - Północ za 2017 rok
 3. 3.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Praga - Północ za 2016 rok
 4. 4.
  Uchwała DKDS Praga-Północ z dn. 16 macja 2016 r. w sprawie udzielenia rekomendacji DKDS dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
 5. 5.
  Uchwała Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy nr 3/05/2016
 6. 6.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Praga - Północ za 2015 rok
 7. 7.
  Uchwała z dnia 14 paździenika 2015 r. w sprawie budowy przedszkola publicznego przy ul. Wrzesińskiej
 8. 8.
  Uchwała z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ogłoszenia konkursowego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w latach 2015-2018
 9. 9.
  Uchwała DKDS Praga-Północ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie założenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 10. 10.
  Uwagi do projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji – załącznik do uchwały numer 5/04/2015 Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi Północ
 11. 11.
  Uchwała z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie konsultacji projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku
 12. 12.
  Uchwała DKDS Praga-Północ z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie rekomendowania rewitalizacji praskich budynków
 13. 13.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Praga - Północ za 2014 rok
 14. 14.
  Sprawodzniae z działalności DKDS Praga Północ w 2013 roku
 15. 15.
  Sprawozdanie z działalności DKDS w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2012 roku