NGO

Get Adobe Flash player

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz (powołana...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: środa, 21 sierpień, 2019 - 10:08, admin

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz (powołana w sierpniu 2019 roku)

W dniu 11.02.2021 (czwartek ) godzina 19.30 odbędzie się zebranie DKDS Żoliborz. Zostanie zorganizowane przez platformę ZOOM ;
https://us02web.zoom.us/j/6429345598

Głównym tematem spotkania jest temat : jak w czasie obecnej pandemii radzą sobie organizacje działające na Żoliborzu? Będzie to także możliwość do pochylenia się nad tematami ważnymi dla żoliborskich organizacji.

 

Przewodniczący DKDS Żoliborz

mgr Zbigniew Zając 

zzajaczbigniew@gmail.com / dkdszoliborz@gmail.com

tel. 503-042-380

 

W trosce o dobro wszystkich organizacji pozarządowych informuje, że wnioski o przystąpienie do DKDS można składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz emailowo na adres zzajaczbigniew@gmail.com

 

 

14 sierpnia 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz. 

Dnia 14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz odbyło się pierwsze spotkanie nowej Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS) zwołane przez Burmistrza Dzielnicy pana Pawła Michalca, na wniosek 5 organizacji pozarządowych- założycieli DKDS. Spotkanie odbyło się,  w regulaminowym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej powołanie do Zarządu Dzielnicy Żoliborz. Poza organizacjami, które podjęły inicjatywę powołania nowej DKDS na Żoliborzu, w spotkaniu uczestniczył burmistrz Dzielnicy Żoliborz pan Paweł Michalec, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pani Ewa Kolankiewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pani Alicja Tyc oraz przedstawiciele żoliborskich ngo.

Inicjatywa utworzenia nowej DKDS była konsekwencją rozwiązania w dniu 03 lipca 2019 roku poprzedniej DKDS przez pełnomocniczkę prezydenta Warszawy panią Ewę Kolankiewicz, co spowodowało, że Żoliborz, jako jedyna spośród 18 dzielnic Warszawy nie posiadała własnej DKDS. 

W porządku pierwszego spotkania żoliborskiej DKDS przewidziano wybór przewodniczącego, którym został pan Zbigniew Zając umożliwiając w ten sposób m.in.  rozszerzenie składu DKDS o inne, działające w Dzielnicy Żoliborz organizacje pozarządowe. Jest to zgodne z zapisami  § 25 Załącznika do uchwały nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  - Program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przewodniczący poinformował obecne na spotkaniu organizacje, że mogą składać na jego ręce deklaracje przystąpienia do nowo powołanej DKDS, w ten sposób nabywając prawa członka, zgodnie z zapisem wspomnianego Załącznika do uchwały m.st. Warszawy. Podkreślił jednocześnie, że obradując na kolejnym spotkaniu DKDS, już w rozszerzonym składzie, możliwe będzie powołanie kompletnego prezydium DKDS oraz przyjęcie założeń do nowego regulaminu pracy komisji. Rozumiejąc rozżalenie niektórych z obecnych na spotkaniu ngo, że termin pierwszego spotkania jest niefortunny z uwagi na okres wakacyjny, choć wynika z obowiązującej burmistrza procedury, przewodniczący gotów jest oddać się do dyspozycji gremium członków DKDS  w celu weryfikacji jego wyboru. 

Mimo burzliwego przebiegu obrad pokładamy nadzieję, że nowy DKDS będzie dobrym partnerem władz Dzielnicy Żoliborz, co przyczyni się do rozwoju naszej dzielnicy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. 

O kolejnym spotkaniu żoliborskiej DKDS przewodniczący poinformuje w najbliższym czasie wszystkich zainteresowanych. Informacja ukaże się także w mediach społecznościowych.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Zając

Przewodniczący DKDS

 

Skład komisji:

 

1.       Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz

2.       Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Bielany - Żoliborz

3.       UKS Ronin Team

4.       Stowarzyszenie Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

5.       Żoliborska Fundacja Charytatywna

6.       Fundacja Pole Dialogu

7.       Federacja Inicjatyw Oświatowych

8.       Stowarzyszenie Marii Kazimiery

9.       Miejski Eksperyment Mieszkaniowy 

10.   Fundacja Splot Społeczny

11.   Fundacja Protektoria

12.   Fundacja Ma Fundacja

13.   Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Deklaracja
  (plik: deklaracja_przystapienia_wzor.pdf, rozmiar pliku: 110.87 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Proponowany regulamin spotkania
  (plik: proponowany_regulamin_spotkania_dkds_zoliborz_w_dniu_30.10.2019.pdf, rozmiar pliku: 91.68 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Proponowany regulamin DKDS
  (plik: proponowany_regulaminu_dkds_zoliborz.pdf, rozmiar pliku: 230.92 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin DKDS Żoliborz ustalony w 2019 r.
  (plik: regulamin_dkds_zoliborz_przyjety_w_roku_2019.pdf, rozmiar pliku: 235.9 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uchwała Nr 1/2020
  (plik: uchwala_nr_1_zoliborz.pdf, rozmiar pliku: 256.33 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Oświadczenie o chęci prac w 2020 roku
  (plik: oswiadczenie_o_checi_prac_w_2020_r.pdf, rozmiar pliku: 116.66 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie z działalności DKDS za rok 2020
  (plik: sprawozdanie_z_dzialalnosci_dkds_zoliborz_2020.pdf, rozmiar pliku: 244.78 KB)
  Pobierz

Dokumenty

 1. 1.
  Sprawozdanie z działalności DKDS Żoliborz za 2019 rok