NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz komisji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share

Działające przy Biurze Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji

Działające przy Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów

Działające przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

Działające przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności

Działające przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji

Działające przy Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu

Działające przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły

Działające przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego – rozwiązana

Działające przy Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Działające przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia i Placówek Wsparcia Dziennego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Działające przy Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu

Działające przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Działające przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania