NGO

Get Adobe Flash player

Baza wiedzy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-03-14 10:00, an.malinowska

  • Najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy warszawskiego samorządu ze stołecznym III sektorem - aby łatwiej było odnaleźć właściwy dokument, przepisy zostały podzielone na dwie kategorie - państwowe, czyli obowiązujące na terenie całego kraju (zazwyczaj są to ustawy i rozporządzenia) oraz lokalne, czyli mające zastosowanie tylko w odniesieniu do m.st. Warszawy (uchwały Rady m.st. Warszawy i zarządznia Prezydenta m.st. Warszawy).
  • Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i raportami dotyczącymi organizacji pozarządowych i współpracy z nimi. Materiały te zostały przygotowane przez m.st. Warszawę lub na jej zlecenie.
  • Jak m.st. Warszawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi? Dekada współpracy 2003-2012 - zobacz infografikę:

 

 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wytyczne Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy dot. postępowania w przypadku złożenia przez organizację pozarządową lub podmi
    (plik: wytyczne_covid.doc, rozmiar pliku: 150.5 KB)
    Pobierz