NGO

Get Adobe Flash player

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-07-06 12:48, p.jesiotr

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br. 

Szczegóły dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego [tutaj]