NGO

Get Adobe Flash player

Zgłoszenia tylko do 30 marca! Rusza procedura naboru kandydatów na IV...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-03-29 08:34, twisniewski

Zgłoszenia tylko do 30 marca! Rusza procedura naboru kandydatów na IV kadencję Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza wszczęcie procedury naboru kandydatów na IV kadencję Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020, gdyż z dniem 28 maja 2017 roku kończy się III kadencja Rady.

Zgłoszenia tylko do 30 marca! Rusza procedura naboru kandydatów na IV kadencję Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z  § 7 ust. 1 uchwały nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1162) zmienionej uchwałą nr XXXIX/1046/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 (Dz. U. Woj. Maz. poz.  937), Prezydent m.st. Warszawy powołuje na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, których kandydatury uzyskały najwięcej głosów, trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy, dziewięciu swoich przedstawicieli.

Wybór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych składa się z dwóch głównych etapów:

 1. Zgłaszanie kandydatur przez Komisje Dialogu Społecznego.
 2. Oddawanie głosów na kandydatury przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe) działające na terenie Warszawy.

Wybór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020

I. Zgłaszanie kandydatur przez Komisje Dialogu Społecznego (KDS)
Każdy KDS ma prawo (ale nie obowiązek) zgłosić jedną kandydaturę na przedstawiciela organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020, czyli biorąc pod uwagę, że obecnie działa 31 KDS-ów, maksymalnie może zostać zgłoszonych 31 kandydatur. W tym celu wystarczy, jeśli KDS przekaże w terminie od 27 lutego do 30 marca 2017 roku w formie papierowej (do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, pok. 136 – sekretariat, 00-099 Warszawa), elektronicznej (skany dokumentów) – e-mail: ngo@um.warszawa.pl albo faksem (22 443-34-02) komplet następujących dokumentów, których wzory umieszczone są poniżej w formie załączników do pobrania:

 1. formularz zgłoszenia kandydatury,
 2. krótką notę biograficzną kandydata,
 3. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 4. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

Kandydat na przedstawiciela do WRP powinien dysponować czasem, aby uczestniczyć
w spotkaniach, które odbywają się mniej więcej raz na miesiąc (odwołanie członka może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach), posiadać odpowiednie kompetencje umożliwiające wywiązywanie się
z obowiązków członka WRP, chcieć rozwijać swoją wiedzę dotyczącą organizacji pozarządowych i współpracy m.st. Warszawy z trzecim sektorem.

II. Harmonogram wyboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020:

 1. Zgłaszanie kandydatur przez  KDS-y (jedna kandydatura przez jedną komisję):
  od  27 lutego 2017 roku (poniedziałek) –  do 30 marca 2017 roku (czwartek);
 2. Weryfikacja zgłoszeń i publikacja listy kandydatur na stronie www.ngo.um.warszawa.pl - 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek);  
 3. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  od 10 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) – do 11 maja 2017 roku (czwartek);
 4. Weryfikacja oddanych głosów od 12 maja 2017 roku (piątek) – do 17 maja 2017 roku (środa);
 5. Ogłoszenie wyników 18 maja 2017 roku (czwartek).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków WRP
  (plik: tekst_ujednolicony_uchwaly_rady_m.st_._warszawy.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zgłoszenie przez KDS kandydatury
  (plik: zgloszenie_przez_kds_kandydatury_na_przedstawiciela_wrp.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie o niekaralności
  (plik: oswiadczenie_o_niekaralnosci_wrp.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zgoda na zgłoszenie kandydatury
  (plik: zgoda_na_zgloszenie_kandydatury_wrp.doc, rozmiar pliku: 30.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zgoda na przetwarzanie danych
  (plik: zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_wrp.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz