NGO

Get Adobe Flash player

[Zakończone] Konsultacje w sprawie zmian w Procedurze konkursowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-08-04 09:42, ext.piotr.jesiotr

[Zakończone] Konsultacje w sprawie zmian w Procedurze konkursowej

Konsultacje zakończyły się w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w Procedurze konkursowej (zarządzenie nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Treść projektu zmiany Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r. na:

 

Poniżej projekt dokumentu i załączniki. Planowane zmiany w treści załączników widoczne są w trybie śledzenia zmian. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  formularz uwag zmiana procedury konkursowej
  (plik: formularz_uwag_zmiana_procedury_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik 1 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_1_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 146.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik 2 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_2_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 141.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik 3 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_3_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 220 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  załącznik 4 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_4_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 221.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  załącznik 5 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_5_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  załącznik 6 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_6_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 44 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  załącznik 7 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_7_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  załącznik 8 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_8_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 40.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  załącznik 9 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_9_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  załącznik 10 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_10_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 58 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  załącznik 11 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_12_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  załącznik 12 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_12_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  załącznik 13 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_13_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 57 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  załącznik 14 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_14_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 179.5 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  załącznik 15 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_15_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 176 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  załącznik 16 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_16_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 202.5 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  załącznik 17 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_17_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 202.5 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  załącznik 18 do zmiany zarządzenia
  (plik: zalacznik_18_do_zmiany_zarzadzenia_1613.doc, rozmiar pliku: 187 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  zarządzenie zmieniające zarządzenie 1613_2016
  (plik: zarzadzenie_zmieniajace_zarzadzenie_1613_2016.doc, rozmiar pliku: 48 KB)
  Pobierz