NGO

Get Adobe Flash player

Realizacja zadań publicznych w czasie epidemii - pomoc Pełnomocniczki

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-06-09 14:46, gkolacz

Szanowni Państwo,

od marca znaleźliśmy się w nowej, trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. W wyniku pandemii koronawirusa zmienia się budżet Miasta, weryfikujemy plany naszych działań. Równocześnie sytuacja wielu organizacji społecznych stała się niepewna. Jesteście Państwo naszym kluczowym partnerem 
w prowadzeniu działań zmierzających do rozwoju stolicy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Bez Państwa działań nie moglibyśmy samodzielnie realizować wielu naszych zadań.

Jako Miasto staramy się wspierać trzeci sektor w obecnej trudnej sytuacji. Zaproponowaliśmy zmiany 
w umowach dotacyjnych, warunkach realizacji zadań publicznych czy opłatach czynszowych. Wprowadzamy w życie zapisy kolejnych tarcz antykryzysowych. W miarę możliwości staramy się zachować ciągłość naszej współpracy i realizacji przez Państwa zadań publicznych. Do biur i dzielnic m.st. Warszawy zostały przesłane zalecenia ogłaszania wyników konkursów i podpisywania umów dotacyjnych.

Jako Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi staram się budować jak najlepszą współpracę Miasta i organizacji pozarządowych. Obecna sytuacja jest bardzo trudna zarówno dla pracowników Urzędu, jak i dla strony społecznej. Borykamy się 
z problemami proceduralnymi w związku ze zmianą harmonogramów, ograniczeniem budżetu, zawieszeniem działań. Chciałabym w tej sytuacji na bieżąco pomagać, reagować, proponować rozwiązania. Aby móc to robić, proszę o Państwa wsparcie i informowanie mnie bezpośrednio, 
na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl o problemach z terminowością podpisywania umów dotacyjnych, przekazywania dotacji, ogłaszania wyników konkursów czy też innych problemach związanych z realizacją zleconych Państwu zadań publicznych.

Jestem przekonana, że wypracujemy rozwiązania, które przyczynią się do poprawy współpracy między Urzędem a organizacjami społecznymi w skali całego Miasta.

Z poważaniem,

Ewa Kolankiewicz

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi