NGO

Get Adobe Flash player

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-06-15 09:38, jholanowski

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi - Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Prace nad rocznym programem współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi - Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz zestawienie uwag po konsultacjach znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należało dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: ngo@um.warszawa.pl lub
 • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, lub
 • faks 22 443 34 02.

W dniu 23 czerwca 2020 roku o godz. 17.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne online.

 

 


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Sprawozdanie z konsultacji i uzgodnień projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_i_uzgodnien_projektu_programu_wspolpracy_m.st_._warszawy_w_2021_roku_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf, rozmiar pliku: 730.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zestawienie uwag po konsultacjach
  (plik: zestawienie_uwag_po_konsultacjach.pdf, rozmiar pliku: 294.06 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_uwag_program_2021.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Program współpracy na 2021 rok
  (plik: projekt_uchwaly_i_projekt_programu_na_2021.doc, rozmiar pliku: 204.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Uzasadnienie do programu współpracy na 2021 rok
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_programu_2021.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Program współpracy na 2021 rok z zaznaczonymi zmianami
  (plik: projekt_uchwaly_i_projekt_programu_na_2021_z_zaznaczeniami.doc, rozmiar pliku: 209 KB)
  Pobierz