NGO

Get Adobe Flash player

[ZAKOŃCZONE] Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-09-05 11:10, ext.piotr.jesiotr

[ZAKOŃCZONE] Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków Wojewody Mazowieckiego.

[ZAKOŃCZONE] Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej  dla biur Urzędu m.st. Warszawy

 

Treść projektu Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017 r. na:

 • adres poczty elektronicznej apalka@um.warszawa.pl ,
 • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
 • faks 22 443 34 02.

Uwaga! Ze względu na omyłkę pisarską w formularzu uwag formularz uwag został wymieniony

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uzasadnienie projektu zarządzenia
  (plik: uzasadnienie_projektu_zarzadzenia.doc, rozmiar pliku: 53 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załacznik do wzorów umów
  (plik: zalacznik_do_wzorow_umow.doc, rozmiar pliku: 81.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załącznik 1 procedura dla biur
  (plik: zalacznik_1_procedura_dla_biur.doc, rozmiar pliku: 138.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  załącznik 2 procedura dzielnica
  (plik: zalacznik_2_procedura_dzielnica.doc, rozmiar pliku: 126.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  załącznik 3 zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: zalacznik_3_zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_konkursu.doc, rozmiar pliku: 161 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  załącznik 4 uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: zalacznik_4_uchwala_w_sprawie_ogloszenia_konkursu.doc, rozmiar pliku: 173.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  załącznik 5 zarządzenie powołanie komisji konkursowej
  (plik: zalacznik_5_zarzadzenie_powolanie_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 38 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  załącznik 6 uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: zalacznik_6_uchwala_w_sprawie_powolania_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  załącznik 7 zarządzenie unieważnienie konkursu
  (plik: zalacznik_7_zarzadzenie_uniewaznienie_konkursu.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  załącznik 8 uchwała unieważnienie konkursu
  (plik: zalacznik_8_uchwala_uniewaznienie_konkursu.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  załącznik 9 oświadczenie o bezstronności i poufności
  (plik: zalacznik_9_oswiadczenie_o_bezstronnosci_i_poufnosci.doc, rozmiar pliku: 35.5 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  załącznik 10 protokół zbiorczy
  (plik: zalacznik_10_protokol_zbiorczy.doc, rozmiar pliku: 58 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  załącznik 11 uchwała rekomendowanie do finansowania
  (plik: zalacznik_11_uchwala_rekomendowanie_do_finansowania.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  załącznik 12 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników biuro
  (plik: zalacznik_12_zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_biuro.doc, rozmiar pliku: 49 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  załącznik 13 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników dzielnica
  (plik: zalacznik_13_zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_wynikow_dzielnica.doc, rozmiar pliku: 52.5 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  załącznik 14 umowa w roku budżetowym
  (plik: zalacznik_14_umowa_w_roku_budzetowym.doc, rozmiar pliku: 124.5 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  załącznik 15 umowa na podstawie oferty wspólnej w roku budżetowym
  (plik: zalacznik_15_umowa_na_podstawie_oferty_wspolnej_w_roku_budzetowym.doc, rozmiar pliku: 138.5 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  załącznik 16 umowa w okresie od 2-5 lat
  (plik: zalacznik_16_umowa_w_okresie_od_2-5_lat.doc, rozmiar pliku: 159 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  załącznik 17 umowa w okresie od 2-5 lat oferta wspólna
  (plik: zalacznik_17_umowa_w_okresie_od_2-5_lat_oferta_wspolna.doc, rozmiar pliku: 156 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  załącznik nr 18 aneks
  (plik: zalacznik_nr_18_aneks.doc, rozmiar pliku: 53.5 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  załącznik nr 19 aneks oferta wspólna
  (plik: zalacznik_nr_19_aneks_oferta_wspolna.doc, rozmiar pliku: 56.5 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Zarządzenie projekt
  (plik: zarzadzenie_projekt.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  formularz uwag
  (plik: formularz_uwag.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Sprawozdanie z konsultacji zmian w procedurze konkursowej
  (plik: sprawozdanie_z_konsultacji_zmian_w_procedurze_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 238.5 KB)
  Pobierz