NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały ws. stypendiów sportowych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-21 15:25, ext.piotr.jesiotr

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_konsultacje_projektu_uchwa...