NGO

Get Adobe Flash player

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-05-25 11:55, p.jesiotr

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – kasztanowca białego [Żoliborz]

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – kasztanowca białego, rosnącego przy ul. Przasnyskiej 14 na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 810 (8 piętro).

 Szczegóły i dokumenty dostępne [tutaj]

 

Konsultacje trwają od 28 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 18 czerwca 2020 roku na:

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl ,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.