NGO

Get Adobe Flash player

Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-25 15:51, gkolacz

Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021–2025.

Jaki Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych

Przedstawiamy do konsultacji projekt programu, którego proces powstawania opierał się na zasadzie współuczestnictwa organizacji. Prace zaczynaliśmy od „czystej kartki”, którą przedstawiciele organizacji wspólnie z urzędnikami wypełniali treścią. Podczas ponadrocznego procesu, przerwanego na kilka miesięcy epidemią  COVID-19, przygotowaliśmy diagnozę, zebraliśmy wstępne pomysły do programu, odbyło się Forum Komisji Dialogu Społecznego, przeprowadziliśmy warsztaty konsultacyjne, na których był wypracowywany projekt programu. Wspólnie przygotowaliśmy dokument, który wyznaczy kierunki współpracy Miasta i III sektora na najbliższe lata.

Celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych.

Cel ten zamierzamy osiągnąć m.in. dzięki większemu zaangażowaniu organizacji w dialog oraz zwiększeniu ich wpływu na decyzje i dokumenty tworzone w Mieście. Chcemy też stale zwiększać przejrzystość i stabilność współpracy.

Będziemy robić to na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej i współpracy pozafinansowej. Dla każdego z nich zostały wyznaczone cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.   

Zachęcamy organizacje, aby współuczestniczyły w procesie tworzenia programu do samego końca. By dokładnie wczytały się w dokument i wykorzystały konsultacje do zaproponowania również nowych rozwiązań z zakresu współpracy z Miastem. Zachęcamy też, by przyjrzały się temu, co było zapisane w Programie rozwoju współpracy do 2020 r. Jeśli coś jest ważne i potrzebne – prosimy o zgłaszanie tego, aby znalazło się również w nowym dokumencie.

Prosimy o Państwa głos, o uwagi odnośnie projektu programu, ale też o nowe pomysły i propozycje.

Konsultacje trwają do 19 marca.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:  

1.       Weź udział w warsztatach konsultacyjnych online:

- 9 marca o godz. 17:00

- 16 marca o godz. 17:00

 

UWAGA: W spotkaniu online może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na wybrane warsztaty na adres ngo@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

 

2. Prześlij do 19 marca wypełniony formularz:

 

 • mejlem: ngo@um.warszawa.pl
 • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
 • faksem: 22 443 34 02

 Po zakończeniu konsultacji projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Dlaczego tworzymy program?

Program umocowany jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawodawca przewidział fakultatywność programu. W Warszawie ta kwestia była omawiana z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która zarekomendowała prace nad dokumentem. 

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy
  (plik: 2_uchwala_rady_m.st_._warszawy_program_rozwoju_wspolpracy_2021-2025_doc.doc, rozmiar pliku: 43.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021 - 2025
  (plik: 3_projekt_programu_rozwoju_wspolpracy_2021-2025_doc.doc, rozmiar pliku: 307 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz konsultacji projektu
  (plik: 5_formularz_konsultacji_projektu_programu_rozwoju_wspolpracy_2021-2025.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Pobierz