NGO

Get Adobe Flash player

Informacja o postępowaniu na najem lokalu użytkowego nr 2 (73,75 m2)...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-04-06 14:00, ext.piotr.jesiotr

Informacja o postępowaniu na najem lokalu użytkowego nr 2 (73,75 m2) przy ul. Puławskiej 3 poza konkursem ofert

Szanowni Państwo,

 

W związku z podjętą przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  Uchwałą nr 2068/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy prowadzi postępowanie na najem
lokalu użytkowego nr 2, I piętro (73,75 m2) przy ul. Puławskiej 3 poza konkursem ofert.

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty bezpośrednio wykonujące zadania użyteczności publicznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społeczno-użyteczną bądź kulturalną, dla których działalność ta jest celem statutowym i których dochody przeznaczone są w całości na jej realizację.

 

Oferty będą przyjmowane do 23 kwietnia 2021 r, do godz., 15.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia 2021 r., o godz. 10.00 w siedzibie  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszaw, przy ul. Irysowej 19.

 

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 22 549 37 19 oraz 22 549 37 54, a także na stronie internetowej www.zgnmokotow.waw.pl, w zakładce: Lokale użytkowe.

 

 

Link do Uchwały 2068/2021 i załączników

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/15E85639-7EAF-46B1-B115-83E26A789BEF,frameless.htm