NGO

Get Adobe Flash player

Głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-04-07 14:02, twisniewski

Głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do aktywnego udziału w drugim etapie wybór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020. Oddawanie głosów na kandydatury przez organizacje pozarządowe działające na terenie Warszawy.

Głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Po zgłoszeniu kandydatur przez komisje dialogu społecznego, weryfikacji tych zgłoszeń i opublikowaniu listy kandydatur, każda organizacja pozarządowa i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe) działające na terenie Warszawy mogą w terminie od 10 kwietnia do 11 maja 2017 roku oddać głos (tylko raz) na maksymalnie 12 kandydatur umieszczonych na tej liście. Głos będzie ważny, gdy na FORMULARZU WYBORU KANDYDATUR podpisały się czytelnie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej (zgodnie z odpisem z KRS albo innego rejestru albo ewidencji), a głos był oddany na nie więcej niż 12 kandydatur.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że dana organizacja pozarządowa może tylko raz oddać głos, zgodnie z zasadą "jedna organizacja = jeden KRS". W przypadku gdy organizacja miała oddziały, które posiadają osobną osobowość prawną, wówczas każdy taki oddział może oddać głos.

FORMULARZ może być dostarczony przez organizację pozarządową w formie papierowej (za pomocą poczty lub osobiście), elektronicznie (skan formularza) albo faksem.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych kandydatur i oddawania głosu przez organizacje, w tym lista kandydatur wraz z notkami biograficznymi, znajdują się poniżej.

Harmonogram dalszych działań związanych z wyborem kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020:

 1.  Weryfikacja zgłoszeń i publikacja listy kandydatur na stronie od 31 marca do 7 kwietnia www.ngo.um.warszawa.pl
 2. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl: 10 kwietnia –  11 maja 2017roku  
 3. Weryfikacja oddanych głosów: 12 – 17 maja 2017 roku
 4. Ogłoszenie wyników głosowania:  18 maja 2017

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz do głosowania - WRP
  (plik: formularz_do_glosowania.pdf, rozmiar pliku: 280.24 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Monika Chrzczonowicz
  (plik: monika_chrzczonowicz.pdf, rozmiar pliku: 109.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Anna Gierałtowska
  (plik: anna_gieraltowska.pdf, rozmiar pliku: 474.78 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Tomasz Harasimowicz
  (plik: tomasz_harasimowicz.pdf, rozmiar pliku: 202.22 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Dariusz Jarosiński
  (plik: jarosinski_dariusz.pdf, rozmiar pliku: 266.09 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Włodzimierz Kaczkowski
  (plik: wlodzimierz_kaczkowski.pdf, rozmiar pliku: 233.15 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Piotr Kaliszek
  (plik: piotr_kaliszek.pdf, rozmiar pliku: 191.79 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Ewa Kościuch-Manandhar
  (plik: ewa_kosciuch-manandhar.pdf, rozmiar pliku: 228.2 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Marta Lewandowska
  (plik: marta_lewandowska.pdf, rozmiar pliku: 313.69 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Andrzej Mrowiec
  (plik: andrzej_mrowiec.pdf, rozmiar pliku: 475.08 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Jan Rybczyński
  (plik: jan_rybczynski.pdf, rozmiar pliku: 359.71 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Andrzej Trzeciakowski
  (plik: trzeciakowski_andrzej.pdf, rozmiar pliku: 50.41 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Ewa Wiśniewska
  (plik: ewa_wisniewska.pdf, rozmiar pliku: 1508.7 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Barłomiej Włodkowski
  (plik: bartlomiej_wlodkowski.pdf, rozmiar pliku: 412.84 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Rafał Zieleniewski
  (plik: rafal_zieleniewski.pdf, rozmiar pliku: 203.51 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Anna Zielińska
  (plik: anna_zielinska.pdf, rozmiar pliku: 265.7 KB)
  Pobierz