NGO

Get Adobe Flash player

Zniesienie statusu pomników przyrody

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-05-11 15:03, an.malinowska

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

 

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.

Treść projektu uchwały, załączniki do projektu uchwałyuzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 14 maja – 11 czerwca 2012 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 257 92 70,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
  pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały
  (plik: projekt_uchwaly_zniesienie_spp.doc, rozmiar pliku: 64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki do uchwały - lokalizacje drzew
  (plik: zalaczniki_do_uchwaly.pdf, rozmiar pliku: 2597.36 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uzasadnienie projektu uchwały
  (plik: uzasadnienie_zniesienie.doc, rozmiar pliku: 111 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz do zgłaszana uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 33 KB)
  Pobierz