NGO

Get Adobe Flash player

Postępowanie "Lokal na kulturę"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-12-02 18:27, mleciak

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy wspiera działania i rozwój organizacji pozarządowych nie tylko poprzez udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych, ale także poprzez wynajem lokali na działalność kulturalną na preferencyjnych warunkach. W 2009 roku został wprowadzony nowy system wynajmu lokali, w którym głównym kryterium wyboru jest program rozwoju danego miejsca, a nie stawka czynszu.

Każdorazowo jest ogłaszane postępowanie w sprawie oddania w najem lokali poza konkursem ofert na prowadzenie działalności kulturalnej – artystycznej, twórczej, promocji kultury lub edukacji. W ogłoszonym postępowaniu mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność kulturalną, animacyjną oraz działające na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej, dla których działalność ta jest celem statutowym i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

Warunkiem uczestnictwa w procesie jest złożenie propozycji najmu lokalu na prowadzenie działalności kulturalnej – opisu pomysłu na dane miejsce, działań społeczno-kulturalnych oraz uzasadnienia, jak planowana w lokalu działalność wpłynie na rozwój i integrację lokalnej społeczności oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku m.st. Warszawy i Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Złożone propozycje opiniują eksperci. Po wstępnym wyborze najlepszych ofert ich autorzy zapraszani są do rozmów w sprawie ustalenia warunków ewentualnego najmu. W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów projekty umów najmu są przekazywane do akceptacji Zarządowi Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. W przypadku gdy nie dochodzi do uzgodnienia warunków najmu z organizacją pozarządową, do kolejnych rozmów zostają zaproszone inne podmioty wskazane przez zespół opiniujący. Ostateczną decyzję w sprawie najmu wszystkich lokali podejmuje Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Dotychczas odbyło się osiem takich postępowań:

 1. postępowanie ogłoszone w dniu 29 lutego 2012 roku – wpłynęło 29 propozycji, spośród których wybrano trzy:

  ze względu na brak ofert przy ul. Andersa 39 i pl. Grzybowskim 2 postępowanie zostało unieważnione;

 2. postępowanie ogłoszone w dniu 16 listopada 2011 roku – wpłynęły 23 oferty, spośród których wybrano trzy:

  ze względu na brak ofert lub ich jakość nie zostaly wynajęte lokale przy ul. Foksal 11, ul. Hożej 72, ul. Koszykowej 33 i ul. Nowy Świat 41;

 3. postępowanie ogłoszone w dniu 27 lipca 2011 roku – wpłynęło 12 ofert, spośród których wybrano dwie:

  ze względu na brak ofert lub ich jakość nie zostały wynajęte lokale przy ul. Foksal 11, ul. gen. Andersa 37 oraz ul. Koszykowej 33;

 4. postępowanie ogłoszone w dniu 28 stycznia 2011 roku – wpłynęło 11 ofert, spośród których wybrano dwie:

  ze względu na jakość ofert nie został wynajęty lokal przy ul. Wilczej 27b;

 5. postępowanie ogłoszone w dniu 10 listopada 2010 roku – wpłynęły 4 oferty, spośród których wybrano jedną:

  ze względu na brak ofert lub ich jakość nie zostały wynajęte lokale przy ul. Emilii Plater 25, ul. Noakowskiego 10 i ul. Wilczej 27b;

 6. postępowanie ogłoszone w dniu 8 września 2010 roku – wpłynęło 25 ofert, spośród których wybrano trzy:

  ze względu na brak ofert lub ich jakość nie zostały wynajęte lokale przy ul. Hożej 9, ul. Wilczej 33 i ul. Poznańskiej 38;

 7. postępowanie ogłoszone w dniu 31 maja 2010 roku – wpłynęły 24 oferty, spośród których wybrano trzy:
  • ul. Andersa 13 – Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej,
  • ul. Foksal 11 – Fundacja PROPAGANDA,
  • ul. Koszykowa 24 lok. 12 – grupa czterech podmiotów: Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, Stowarzyszenie 61, Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś oraz Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego;
 8. postępowanie ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2009 roku – wpłynęło 15 ofert, spośród których wybrano jedną:
  • ul. Nowy Świat 63 – Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego.

 

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie.

 

Dodatkowe informacje dotyczących najmu lokali w prostępowaniu Lokal na kulturę można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.