NGO

Get Adobe Flash player

Wynajem lokali

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-07-16 09:54, agasior

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  mogą wynająć miejski lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach na okres do 3 lat lub do 10 lat, poza trybem przetargowym lub konkursowym.

W lokalu wynajętym na preferencyjnych warunkach organizacja może prowadzić:

 • działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sztuki, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zgodnie ze statutem organizacji)
 • działalność gospodarczą, pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową (przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest dzielona i przeznaczana na dalszą działalność w sposób określony w statucie).

 

Więcej informacji znajdziesz w ulotce, którą możesz pobrać TUTAJ oraz na stronie www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

PODSTAWA PRAWNA

 • uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 w sprawie zasad najmu lokali użytkowychw budynkach wielolokalowych  na okres dłuższy niż 3 latai nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie,po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem, zmieniona uchwałąnr LXXVII/1994/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 marca 2014 r. 
 • zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 latai nie dłuższy niż 10 lat.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W trzech dzielnicach m.st. Warszawy z myślą m.in. o organizacjach pozarządowych realizowane są postępowania dotyczące wynajmu lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną, społeczną i oświatową:

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek o najem lokalu użytkowego (dla organizacji pozarządowych)
  (plik: 5923_0705zal7_wniosek_dla_ngo.doc.doc, rozmiar pliku: 106.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ULOTKA - lokale dla NGO
  (plik: lokale_dla_ngo.pdf, rozmiar pliku: 260.34 KB)
  Pobierz