NGO

Get Adobe Flash player

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020 - 2023

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-09-23 11:29, p.jesiotr

Image preview

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego  w latach 2020 - 2023

 

Na podstawie  Zarządzenia nr 1167/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 września 2020 r. powołano członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publiczneg na lata 2020 - 2023 w składzie:

Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:

 • Joanna Gospodarczyk,
 • Ewa Kolankiewicz,
 • Katarzyna Łęgiewicz,
 • Aldona Machnowska-Góra,
 • Magdalena Młochowska,
 • Tomasz Pactwa,
 • Olga Pilarska-Siennicka,
 • Janusz Samel,
 • Paweł Rabiej;

Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

 • Renata Niewitecka,
 • Magdalena Roguska,
 • Jarosław Szostakowski;

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Monika Chrzczonowicz,
 • Anna Gierałtowska,
 • Tomasz Harasimowicz,
 • Dariusz Jarosiński,
 • Piotr Kaliszek,
 • Marta Lewandowska,
 • Rafał Miłkowski,
 • Andrzej Mrowiec,
 • Maria Pokój,
 • Andrzej Trzeciakowski,
 • Bartłomiej Włodkowski,
 • Anna Zielińska.