NGO

Get Adobe Flash player

Skład WRP

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-02-27 22:55, mleciak

Image preview

Prezydent m.st. Warszawy utworzył na mocy Zarządzenia Nr 317/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 1760/2011 z dnia 17 listopada 2011 r., Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie – Warszawską Radę Pożytku, czyli WRP), w której skład wchodziło 20 osób:

 1. przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
  1)    Adam Grzegrzółka
  2)    Jarosław Jóźwiak
  3)    Martyna Leciak
  4)    Karolina Malczyk
  5)    Włodzimierz Paszyński
  6)    Teresa Sierawska
  7)    Marcin Wojdat
 2.  

 3. przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
  1)    Andrzej Golimont
  2)    Michał Grodzki
  3)    Jarosław Szostakowski
 4.  

 5. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1)    Marek Chodaczyński
  2)    Alina Gałązka
  3)    Anna Gierałtowska
  4)    Tomasz Harasimowicz
  5)    Piotr Kaliszek
  6)    Joanna Krasnodębska
  7)    Maria Lehman
  8)    Andrzej Mrowiec
  9)    Maria Wojtysiak
  10)  Małgorzata Zambrowska

 

Prezydium WRP

Na pierwszym posiedzeniu WRP Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyznaczyła Włodzimierza Paszyńskiego na Przewodniczącego WRP, natomiast pozarządowa część WRP wskazała Annę Gierałtowską jako Wiceprzewodniczącą. Skład Prezydium uzupełnia Marcin Wojdat.

 

Dwuletnia kadencja WRP na lata 2011–2013 upłynęła w dniu 24 lutego 2013 roku.