NGO

Get Adobe Flash player

WRP IV kadencji 2017–2020

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-02-23 09:35, ext.piotr.jesiotr

Image preview

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencja

 

Na podstawie  Zarządzenia nr 1104/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2017 r. została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 - 2020.  

W skład WRP IV kadencji weszli:

1) Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Włodzimierz Paszyński, 

b) Marcin Wojdat, 

c) Ewa Kolankiewicz, 

d) Tomasz Pactwa, 

e) Janusz Samel, 

f) Joanna Szwajcowska,

g) Katarzyna Łęgiewicz,

h) Magdalena Młochowska,

i) Olga Pilarska-Siennicka,

2) Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

a) Anna Rożek, 

b) Jarosław Szostakowski, 

c) Małgorzata Żuber-Zielicz,

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie: 

a) Monika Chrzczonowicz, 

b) Anna Gierałtowska, 

c) Tomasz Harasimowicz,

d) Dariusz Jarosiński,

e) Piotr Kaliszek, 

f) Ewa Kościuch-Manandhar, 

g) Marta Lewandowska, 

h) Andrzej Mrowiec, 

i) Andrzej Trzeciakowski, 

j) Bartłomiej Włodkowski, 

k) Ewa Wiśniewska, 

l) Anna Zielińska.