NGO

Get Adobe Flash player

Ustanowienie pomnika przyrody - głaz narzutowy znajdujący się przy Al....

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-05-08 11:57, an.malinowska

Ustanowienie pomnika przyrody - głaz narzutowy znajdujący się przy Al. Krakowskiej

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - głazu narzutowego znajdującego się przy Al. Krakowskiej, na terenie Dzielnicy Włochy.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 8 maja – 22 maja 2012 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 257 92 70
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
  pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. ustanowienia pomika przyrody
  (plik: projekt_uchwaly_ws._ustanowienia_pomika_przyrody_wraz_z_zalacznikami.doc, rozmiar pliku: 58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uzasadnienie projektu uchwały
  (plik: uzasadnienie_projektu_uchwaly.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz do zgłoszenia uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag.doc, rozmiar pliku: 32 KB)
  Pobierz