NGO

Get Adobe Flash player

Publikacje

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-05-02 10:33, mleciak

ZLECAMY POŻYTECZNIE, WYDAJEMY Z POŻYTKIEM. PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

"Zapraszamy Państwa do korzystania z publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, która jest podsumowaniem projektu "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem", który nasza Fundacja i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides realizowały w całym kraju przez ostatnie 22 miesiące.

Pomagaliśmy jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym sprawdzić, jak układa się ich współpraca w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, a także podsumowanie dobrych  i złych praktyk w tym zakresie. W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy są właściwie realizowane przez określony urząd i na ich podstawie określić, co jeszcze można zrobić, aby ta współpraca była lepsza."

PRZEWODNIK PO ORGANIZACJI WYDARZEŃ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ "DZIAŁAJ W PRZESTRZENI!"

Z roku na rok coraz więcej jest w Warszawie wydarzeń plenerowych. Na placach, ulicach, skwerach i w parkach odbywają się pikniki, festiwale, wystawy, wyprzedaże „garażowe”. Stają się one częścią miejskiego pejzażu. Ich obecność wpływa na wizerunek Miasta, buduje jego tożsamość i aktywizuje mieszkańców.

Należy pamiętać, że większość z tych przedsięwzięć wymaga długich przygotowań i zaangażowania wielu ludzi. Jednym z kluczowych elementów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie zgody zarządcy terenu na jego zajęcie. Niekiedy wystarczy wizyta w spółdzielni mieszkaniowej czy zarządzie wspólnoty. Innym razem konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie. Wielość procedur administracyjnych regulujących zajęcie terenu może utrudniać podejmowanie działań w przestrzeni.

Lokalni aktywiści bazują na wiedzy pozyskiwanej z różnych źródeł i intuicji. Dla wsparcia ich działań Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przygotowało przewodnik po organizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej „Działaj w przestrzeni!”.

Przewodnik jest próbą odpowiedzi na podstawowe pytania, które mogą pojawić się na różnych etapach organizacji wydarzenia, np.:

 • co należy przemyśleć przystępując do organizacji przedsięwzięcia?
 • od czego zacząć?
 • jak znaleźć zarządcę terenu?
 • czego unikać organizując działanie skierowane do lokalnej społeczności?
 • co powinien zawierać wniosek o zajęcie terenu i jakie dokumenty do niego dołączyć?
 • po jakim czasie spodziewać się odpowiedzi?
 • jakie są obowiązki organizatora?

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do działań w przestrzeni publicznej.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ WARSZAWSKĄ INICJATYWĘ POZARZĄDOWĄ 2011 ROKU S3KTOR

W 2012 roku została przeprowadzona II edycja konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. Kapituła konkursowa i mieszkańcy Warszawy wybrali inicjatywy, spośród zgłoszonych do konkursu, najlepsze w poprzednim roku. W broszurze konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR zostały zaprezentowane zwycięskie inicjatywy w 10 kategoriach konkursowych oraz laureaci Grand Prix, Nagrody Mieszkańców i Nagrody Specjalnej.

 

HARCERSTWO W WARSZAWSKICH SZKOŁACH

Publikacja pn. Harcerstwo w warszawskich szkołach powstała dzięki zaangażowaniu przedstawicieli czterech organizacji harcerskich działających na terenie m.st. Warszawy – Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Okręgowi Mazowieckiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniu Harcerskiemu i Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego, przy wsparciu przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (dalej jako CKS).

Koncepcja stworzenia takiego biuletynu pojawiła się w 2009 roku podczas dyskusji dotyczącej planowanych obchodów stulecia harcerstwa na ziemiach polskich. Zwrócono uwagę na to, że ostatnio nie we wszystkich stołecznych szkołach współpraca kadry pedagogicznej ze środowiskiem harcerskim układa się doskonale i że zdarzają się sytuacje, w których harcówki w warszawkich placówkach oświatowych są likwidowane, a harcerze nie mają miejsc, w których mogliby prowadzić działania wspomagające proces wychowawczy młodych ludzi. Być może jest to spowodowane tym, że osoby, które nie znają zbyt dobrze harcerskich zasad i metod wychowawczych, z pewną nieufnością podchodzą do obecności drużyn harcerskich w szkołach.

Ta publikacja ma za zadanie przybliżyć wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim dyrektorom szkół, ideę Harcerstwa - jego pozytywne oddziaływanie na kształowanie postaw prospołecznych wśród dzieci oraz młodzieży, a także nieoceniony wpływ na twórczy rozwój kolejnego pokolenia obywateli naszego kraju.

Prace nad biuletynem trwały blisko dwa lata. Przez ten czas zespół roboczy, w skład którego weszli harcerze z każdej z ww. organizacji harcerskiej oraz urzędnicy, przygotował osiemdziesięciostronicową publikację. Wkład merytoryczy, pracując społecznie, wnieśli harcerze, a za kwestie koordynacyjne, organizacyjne i techniczne, a także ogólny pomysł na wygląd biuletynu odpowiadali przedstawiciele CKS-u. Projekt graficzny i wydruk publikacji został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  przewodnik po organizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej „Działaj w przestrzeni!”
  (plik: przewodnik_dzialaj_w_przestrzeni.pdf, rozmiar pliku: 2063.34 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  broszura konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR
  (plik: broszura_.pdf, rozmiar pliku: 4684.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Harcerstwo w warszawskich szkołach
  (plik: biuletyn_harcerstwo_strona.pdf, rozmiar pliku: 10456.55 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla JST i organizacji pozarządowych
  (plik: zlecamy_poradnik.pdf, rozmiar pliku: 5154.38 KB)
  Pobierz