NGO

Get Adobe Flash player

Spoty promocyjne w komunikacji miejskiej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-05-23 14:52, apalka

Reprezentujesz organizację pozarządową? Realizujesz ciekawy projekt, wydarzenie, wernisaż, festiwal i chciałbyś poinformować o nim mieszkańców Warszawy? Urząd m.st. Warszawy w ramach współpracy z trzecim sektorem, w zależności od dostępnego czasu, udostępnia organizacjom pozarządowym możliwość bezpłatnej emisji spotów reklamowych na ekranach w komunikacji miejskiej.

Reprezentujesz organizację pozarządową? Realizujesz ciekawy projekt, wydarzenie, wernisaż, festiwal i chciałbyś poinformować o nim mieszkańców Warszawy? Urząd m.st. Warszawy w ramach współpracy z trzecim sektorem, w zależności od dostępnego czasu, udostępnia organizacjom pozarządowym możliwość bezpłatnej emisji spotów reklamowych na ekranach w komunikacji miejskiej.

Warunkiem możliwości uzyskania bezpłatnej emisji jest między innymi: brak opłat oraz dostępność dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Zgodnie z regulaminem Biuro Marketingu Miasta może odmówić emisji spotu.

Jak zgłosić prośbę o emisję spotów?

Jeżeli projekt który chcesz promować otrzymał dotację ze środków m.st. Warszawy zgłoś do urzędnika który w odpowiednim Biurze lub Dzielnicy odpowiada za opiekę nad Twoją umową chęć emisji spotów promujących wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia emisji.

Jeżeli projekt nie jest dotowany ze środków m.st Warszawy chęć emisji spotów promujących należy zgłosić na adres nosniki@um.warszawa.pl wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia emisji oraz krótkim opisem wydarzenia. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem emisji. (minimum 3 tygodnie)

Co dzieje się z prośbą o emisję spotu po tym jak wpłynie do urzędu?

Po tym jak prośba wpłynie do Urzędu, urzędnik, który ją otrzyma zwraca się do Zespołu Biura Marketingu Miasta z prośbą o zarezerwowanie wnioskowanego przez Ciebie terminu emisji. BMM w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia zawiadomi drogą elektroniczną osobę kontaktową o decyzji Zespołu w zakresie zgody bądź odmowy na emisje spotu.Jeżeli do prośby dołączysz gotowy spot jest on sprawdzany pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną oraz poniższymi wymaganiami. Jeżeli prośba nie zawiera spotu w informacji zwrotnej otrzymasz termin do którego najpóźniej musisz przekazać gotowy spot.  Brak materiału zgodnego z załącznikiem nr 1 na 5 dni roboczych przed terminem emisji jest jednoznaczny z rezygnacją z zarezerwowanego czasu.

Przypominamy o obowiązku zamieszczenia znaku promocyjnego m.st. Warszawy gdyż jest to warunek skorzystania z czasu wykupionego przez urząd

Jakie wymagania muszą spełnić spoty promocyjne aby zostały wyemitowane?

 • projekty, które mogą być promowane muszą dotyczyć przedsięwzięć niekomercyjnych, bez opłat dla uczestników i muszą być skierowane do mieszkańców Warszawy;
 • projekty nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym (towary, usługi), tj. projekt nie może być częścią kampanii reklamowej, marketingowej;
 • projekty nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, dyskryminującym, itp.;
 • projekty są emitowane nieodpłatnie i pod warunkiem, że promocja projektu na nośnikach Komunikacji Miejskiej nie jest np. wliczona w kosztorys dotowanego zadania;
 • spot nie promuje zbierania funduszy ani przekazania środków dla organizacji pozarządowej, w tym przekazania 1% podatku z PIT.
 • spoty muszą zostać przygotowane zgodnie z załączoną poniżej specyfikacją.
 • jeżeli wyświetlany spot dotyczy działań realizowanych w ramach dotacji ze środków m.st. Warszawy powinien zawierać identyfikację wizualną (popularnie określaną jako „syrenka”) zgodną z zapisami w umowie dotacyjnej.
 • jeżeli spot nie jest realizowany ze środków m.st. Warszawy powinien zawierać „syrenkę” z napisem zakochaj się w Warszawie (w takiej sytuacji fakt emisji spotów staje się wkładem m.st Warszawy w działanie, stąd wymóg zamieszczenia identyfikacji wizualnej).

Wszystkie loga oraz materiały dotyczące identyfikacji wizualnej możesz pobrać ze strony: http://symbole.um.warszawa.pl/

Gdzie i jak długo będą emitowane  spoty promocyjne?

Spoty zostaną wyemitowane we wszystkich lub wybranych  środkach komunikacji miejskiej:

 • autobusy (pliki video lub 1 plansza)
 • tramwaje (pliki video lub max. 3 plansze).

Jednorazowy czas wyświetlania planszy promocyjnej  to 10 s. Emisja odbywa się w cyklach tygodniowych. Dniem rozpoczęcia emisji jest poniedziałek a zakończenia niedziela, przy czym termin ten może być skrócony np. jeśli wydarzenie które promuje spot odbywa się w czwartek wówczas emisję spotów można zakończyć w tym dniu – jednak nie ma możliwości wydłużenia tego terminu  (pamiętaj o tym planując w zgłoszeniu datę emisji spotu!)

 

Uwaga przed zgłoszeniem wniosku o emisję spotów promocyjnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z ekranów (regulamin w załączeniu)

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Specyfikacja techniczna
  (plik: specyfikacja_komunikacja_miejska_11042019.pdf, rozmiar pliku: 304.82 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin spotów
  (plik: regulamin_komunikacja_miejska_19042019.pdf, rozmiar pliku: 1322.18 KB)
  Pobierz