NGO

Get Adobe Flash player

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2011-12-22 20:56, mleciak

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.um.warszawa.pl/bos oraz poniżej :

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

uzasadnienie

formularz do zgłaszania uwag

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w pok. 412 (IV piętro).

Konsultacje odbywać się będą w dniach 22 grudnia 2011 roku do 12 stycznia 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2011 roku na:

 • adres poczty elektronicznej akosnik@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22/ 25 79 246,
 • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy
  (plik: projekt_uchwaly_program_zwierzeta_bezdomne_2012.pdf, rozmiar pliku: 362.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (...)
  (plik: zalacznik_projekt_uchwaly_program_zwierzeta_bezdomne_2012.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uzasadnienie do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (...)
  (plik: uzasadnienie_projekt_uchwaly_program_zwierzeta_bezdomne_2012.doc, rozmiar pliku: 51 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz do zgłaszania uwag do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (...)
  (plik: formularz_projekt_uchwaly_program_zwierzeta_bezdomne_2012.doc, rozmiar pliku: 22.5 KB)
  Pobierz