NGO

Get Adobe Flash player

Procedura regulująca tryb przyznawania małych dotacji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-03-14 10:01, p.jesiotr

W dniu 1 marca 2019 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 454/2019 w sprawie małych dotacji. Przywołane zarządzenie wprowadza procedurę małych dotacji dotyczącą przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami - kliknij w niebieską czcionkę aby pobrać dokument:


 

Załączniki dotyczące procedury małych dotacji (wersje edytowalne): 


 1. Procedura małych dotacji (zał. nr 1);
 2. Karta oferty (zał. nr 2);
 3. Powołanie zespołu opiniującego oferty składane
  w ramach procedury małych dotacji (zał. nr 3)
  ;
 4. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym (zał. nr 4); 
 5. Wzór umowy na realizację zadania publicznego w roku budżetowym na podstawie oferty wspólnej (zał. nr 5);
 6. Informacja dotycząca rozliczenia wykonania zadania publicznego zleconego w trybie małych dotacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku ofert małograntowych,które wpłynęły do 28 lutego 2019 r. włącznie stosuje się dokumentację zgodną z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1200/2018

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Procedura małych dotacji
  (plik: procedura_male_dotacje.pdf, rozmiar pliku: 874.49 KB)
  Pobierz