NGO

Get Adobe Flash player

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Otwarty konkurs...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-11-20 14:55, p.jesiotr

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 7 stycznia, 2020 - 15:00

Kategoria konkursu:

Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 7.01.2020 roku (wtorek) do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.01.2020 roku (środa) do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres:  Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. 

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Łukasz Kula-Orłowski, nr telefonu 22 443-90-11, od 20.11.2019 r. do 07.01.2020 r. w godz. 8.00 – 16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 428/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz + ogłoszenie konkursowe
  (plik: uchwala_428_19_ogloszenie_konkursowe_zajecia_rekreacyjne.docx, rozmiar pliku: 52.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR 477/19 ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_477_19_powolanie_komisji_konkursowej_sport_zoliborz_2020.docx, rozmiar pliku: 14.83 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: 428.doc, rozmiar pliku: 21.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy_konkurs_zajecia_dla_dzieci.pdf, rozmiar pliku: 68.79 KB)
  Pobierz