NGO

Get Adobe Flash player

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2021-02-26 15:05, ext.piotr.jesiotr

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2021 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście

Etap konkursu:

Rozpatrywany

Termin składania ofert:

piątek, 19 marca, 2021 - 23:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2021 roku.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 marca 2021 roku do godz. 2300.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hubert Mazurek, nr telefonu 22 443 92 80, od poniedziałku do piątku w godz. 13-16 ).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała nr 5775/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_ogloszenie_konkursu_wypoczynek_letni_2021_profilaktyka_uzaleznien_dzielnica_srodmiescie.docx, rozmiar pliku: 46.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 69.65 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała nr 5891/2021 Zarządu Dzielnicy Śródmieście z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_komisja_konkursowa_-_profilaktyka_-_ferie_letnie_2021.docx, rozmiar pliku: 25.3 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy.rtf, rozmiar pliku: 78.42 KB)
  Pobierz