NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 9 kwiecień, 2018 - 16:00
Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 28 marzec, 2018 - 16:00
100 działań na 100-lecie niepodległości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 23 marzec, 2018 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
piątek, 23 marzec, 2018 - 16:00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
poniedziałek, 19 marzec, 2018 - 16:00
Rezydencje artystyczne w Warszawie: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
czwartek, 15 marzec, 2018 - 16:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, osób współuzależnionych oraz członków rodzin w 2018 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2018 r; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 marzec, 2018 - 16:00
Harcerki i harcerze łączą miasto w 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 9 marzec, 2018 - 16:00
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej; otwarty konkurs
Czytaj dalej
czwartek, 8 marzec, 2018 - 15:50
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 28 luty, 2018 - 16:00
Prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (Priorytet I, cel 3 Programu „Rodzina na lata 2010-2020); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej