NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 22 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz z 2018 poz. 1467 )
Czytaj dalej
wtorek, 20 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 20 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00
Wdrożenie warszawskiego systemu standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji dla warszawskich podmiotów gospodarczych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00
Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 9 listopad, 2018 - 16:00
Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 9 listopad, 2018 - 16:00
Rzecznicy zmian 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 8 listopad, 2018 - 16:00
Działania sąsiedzkie wspierające rozwój społeczności lokalnych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 7 listopad, 2018 - 16:00
Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera (całościowe zaburzenia rozwoju) wraz z prowadzeniem miejs
Czytaj dalej
środa, 7 listopad, 2018 - 16:00
Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społe
Czytaj dalej
poniedziałek, 5 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie Warsztatu Warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 2 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów
Czytaj dalej
wtorek, 30 październik, 2018 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
poniedziałek, 29 październik, 2018 - 15:30
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bielany
Czytaj dalej