NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 16 styczeń, 2020 - 15:00
Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, warsztaty, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców w tym działania międzypokoleniowe
Czytaj dalej
czwartek, 9 styczeń, 2020 - 16:00
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek
Czytaj dalej
środa, 8 styczeń, 2020 - 16:00
Program doradczy Academy_Smolna#2020; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
Warszawska Akademia Młodych Liderów 4.0 (WAML); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 16:00
prowadzenie miejsc dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 15:00
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 7 styczeń, 2020 - 12:00
Realizacja projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 16:00
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów pedagogiki podwórkowej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
czwartek, 2 styczeń, 2020 - 15:00
Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Czytaj dalej