NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 17 wrzesień, 2018 - 16:00
Społeczna instytucja kultury – zbudowanie instytucjonalnego wsparcia rozwoju twórczości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
środa, 1 sierpień, 2018 - 16:00
Zapobieganie osamotnieniu i kompensowanie indywidualnych sieci społecznych poprzez prowadzenie zajęć klubowych weekendowych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychic
Czytaj dalej
poniedziałek, 30 lipiec, 2018 - 16:00
Aktywna warszawska młodzież; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
sobota, 28 lipiec, 2018 - 16:00
Zaangażowanie seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora 2018; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 25 lipiec, 2018 - 15:30
Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Wawra; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
wtorek, 24 lipiec, 2018 - 16:00
Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 19 lipiec, 2018 - 16:00
Szkolenie sportowe – pierwsza przygoda ze sportem; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy targówek
Czytaj dalej
wtorek, 17 lipiec, 2018 - 16:00
Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 16 lipiec, 2018 - 15:00
Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno - zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych (pilotaż); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 16 lipiec, 2018 - 15:00
Przeciwdziałanie bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie poprzez wsparcie w formie mieszkań treningowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 15:31
Realizacja programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz aktywizację i integrację społeczną Seniorów z terenu Dzielnicy Ursynów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarządu Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 15:30
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 12:00
Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Urs
Czytaj dalej
wtorek, 3 lipiec, 2018 - 16:00
Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej
wtorek, 3 lipiec, 2018 - 16:00
Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej