NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
czwartek, 23 lipiec, 2020 - 14:00
Warszawski Panel Klimatyczny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Czytaj dalej
czwartek, 23 lipiec, 2020 - 14:00
Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku; otwarty konkurs ofert Ursynó
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część druga; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 21 lipiec, 2020 - 16:00
Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż); otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 8 lipiec, 2020 - 14:00
Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Polityki Zdrowotnej (2020-2022)
Czytaj dalej
wtorek, 7 lipiec, 2020 - 16:00
"Joga w Parku": otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
wtorek, 7 lipiec, 2020 - 16:00
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
wtorek, 7 lipiec, 2020 - 16:00
Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2020 – 2021; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
poniedziałek, 22 czerwiec, 2020 - 16:00
Wsparcie rozwoju wolontariatu w szkołach m.st. Warszawy. Konkurs przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Czytaj dalej
piątek, 5 czerwiec, 2020 - 16:00
Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starszymi i przewlekle somatycznie lub psychicznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.
Czytaj dalej
piątek, 29 maj, 2020 - 16:00
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależn
Czytaj dalej
piątek, 29 maj, 2020 - 16:00
Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Czytaj dalej
piątek, 15 maj, 2020 - 16:00
Realizacja w wawerskich placówkach oświatowych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy; otwarty konkurs ofert przeprowqadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
piątek, 8 maj, 2020 - 16:00
Mobilni w kulturze; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury
Czytaj dalej