NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 22 grudzień, 2020 - 16:00
Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy;Biuro Pomocy i Projektów Społecznych(2021-2023
Czytaj dalej
piątek, 18 grudzień, 2020 - 16:00
Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe
Czytaj dalej
środa, 18 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja.
Czytaj dalej
środa, 18 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
piątek, 13 listopad, 2020 - 15:00
Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą ; otwarty konkurs ofdert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 12 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie Klubu Seniora dla mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 12 listopad, 2020 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Rembertów (2020-2023)
Czytaj dalej
wtorek, 10 listopad, 2020 - 16:00
„Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacj
Czytaj dalej
piątek, 30 październik, 2020 - 16:00
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 28 październik, 2020 - 16:00
Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 28 październik, 2020 - 16:00
Mediuj w szkole: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 28 październik, 2020 - 16:00
Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 14 październik, 2020 - 16:00
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (2020-2021)
Czytaj dalej
wtorek, 13 październik, 2020 - 16:00
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 12 październik, 2020 - 16:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe
Czytaj dalej