NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 14 październik, 2019 - 16:00
Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Wars
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 październik, 2019 - 16:00
Utrzymanie samodzielności żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim polegające na prowadzeniu Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
poniedziałek, 14 październik, 2019 - 16:00
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Czytaj dalej
wtorek, 8 październik, 2019 - 23:59
Mobilny Punkt Poradnictwa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 2 październik, 2019 - 16:00
Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
wtorek, 24 wrzesień, 2019 - 16:00
Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 19 wrzesień, 2019 - 16:00
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy...
Czytaj dalej
czwartek, 12 wrzesień, 2019 - 16:00
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 4 wrzesień, 2019 - 16:00
Doposażenie oraz drobne prace remontowo-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społ
Czytaj dalej
poniedziałek, 6 maj, 2019 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej
wtorek, 23 kwiecień, 2019 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
piątek, 5 kwiecień, 2019 - 16:00
Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 5 kwiecień, 2019 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku.
Czytaj dalej
piątek, 29 marzec, 2019 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 r.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 27 marzec, 2019 - 15:30
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich. Konkurs przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Czytaj dalej