NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
środa, 4 grudzień, 2019 - 16:00
Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV: otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 4 grudzień, 2019 - 16:00
Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego: otwarty konkurs ofert przeprowadzany prze Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 28 listopad, 2019 - 13:51
„Działania kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
czwartek, 28 listopad, 2019 - 11:51
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
środa, 27 listopad, 2019 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w Mieście”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Czytaj dalej
poniedziałek, 25 listopad, 2019 - 13:20
Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
piątek, 15 listopad, 2019 - 13:50
Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
Czytaj dalej
środa, 13 listopad, 2019 - 16:00
tworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Włoch
Czytaj dalej
czwartek, 7 listopad, 2019 - 16:00
Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 30 październik, 2019 - 16:00
Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych
Czytaj dalej
wtorek, 8 październik, 2019 - 23:59
Mobilny Punkt Poradnictwa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 19 wrzesień, 2019 - 16:00
Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy...
Czytaj dalej
czwartek, 12 wrzesień, 2019 - 16:00
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 4 wrzesień, 2019 - 16:00
Doposażenie oraz drobne prace remontowo-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społ
Czytaj dalej
poniedziałek, 6 maj, 2019 - 15:00
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Bemowo
Czytaj dalej