NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 16:00
Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 16:00
Organizacja wyjazdowych zimowych zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2019 roku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Białołeka
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 09:00
Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 09:00
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 09:00
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich.
Czytaj dalej
poniedziałek, 10 grudzień, 2018 - 09:00
Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
środa, 28 listopad, 2018 - 16:00
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy
Czytaj dalej
czwartek, 22 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz z 2018 poz. 1467 )
Czytaj dalej
czwartek, 15 listopad, 2018 - 16:00
Wspieranie sąsiedztw na obszarze rewitalizowanym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
czwartek, 15 listopad, 2018 - 16:00
Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Konkurs przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 15 listopad, 2018 - 16:00
Wspieranie partnerstw na obszarze rewitalizowanym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
środa, 14 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie 4 opiekuńczych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Wesoła; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wesoła
Czytaj dalej
wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00
Prowadzenie poradnictwa prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
wtorek, 13 listopad, 2018 - 16:00
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i projektów Społecznych
Czytaj dalej