NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
wtorek, 4 wrzesień, 2018 - 16:00
Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) w lokalu przy ul. Jana Olbrachta 9; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
piątek, 17 sierpień, 2018 - 16:00
Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2018 – 2019; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji
Czytaj dalej
środa, 8 sierpień, 2018 - 16:00
Akademia Liderów 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
Czytaj dalej
środa, 1 sierpień, 2018 - 16:00
Zapobieganie osamotnieniu i kompensowanie indywidualnych sieci społecznych poprzez prowadzenie zajęć klubowych weekendowych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychic
Czytaj dalej
poniedziałek, 30 lipiec, 2018 - 16:00
Aktywna warszawska młodzież; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Czytaj dalej
sobota, 28 lipiec, 2018 - 16:00
Zaangażowanie seniorów w promocję Warszawskich Dni Seniora 2018; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
środa, 25 lipiec, 2018 - 15:30
Stworzenie mechanizmu współpracy międzysektorowej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Wawra; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wawer
Czytaj dalej
wtorek, 24 lipiec, 2018 - 16:00
Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej
Czytaj dalej
poniedziałek, 23 lipiec, 2018 - 23:00
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 19 lipiec, 2018 - 16:00
Szkolenie sportowe – pierwsza przygoda ze sportem; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy targówek
Czytaj dalej
wtorek, 17 lipiec, 2018 - 16:00
Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 15:31
Realizacja programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz aktywizację i integrację społeczną Seniorów z terenu Dzielnicy Ursynów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarządu Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 15:30
Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich, w tym prowadzenie grup wsparcia dla osób z syndromem DDA i DDD oraz dla osób doświadczających przemocy, spotkań konsultacyjnych, indywidualnych i rodzinnych oraz innych...
Czytaj dalej
czwartek, 12 lipiec, 2018 - 12:00
Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Urs
Czytaj dalej
niedziela, 17 czerwiec, 2018 - 23:00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ursynów
Czytaj dalej