NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz konkursów

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
poniedziałek, 7 styczeń, 2019 - 15:00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedykacyjnych.; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Wspieranie działalności klubu seniora wraz z zapewnieniem wypoczynku letniego seniorom; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 16:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 15:30
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka zagrożonych wykluczeniem społecznym.; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Białołęka
Czytaj dalej
piątek, 14 grudzień, 2018 - 15:30
Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka, a także działań na rzecz ograniczenia ubóstwa, skierowanych do osób starszych. otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd
Czytaj dalej
czwartek, 13 grudzień, 2018 - 16:00
Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej
Czytaj dalej
czwartek, 13 grudzień, 2018 - 16:00
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
czwartek, 13 grudzień, 2018 - 16:00
Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 13 grudzień, 2018 - 16:00
Wolska Akademia Rodzica: Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 5 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czytaj dalej
czwartek, 13 grudzień, 2018 - 16:00
Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności odzieży i artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola
Czytaj dalej
środa, 12 grudzień, 2018 - 15:00
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - powierzenie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Czytaj dalej